Kontrast:
A
A
A
pl en uk de
Trasa COP - Pustynia

Trasa rozpoczyna się na przystanku autobusowym przy ul. Sandomierskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Metalowców (droga wojewódzka relacji Tarnobrzeg – Dębica). Kierujemy się na północ, w stronę skrzyżowania i skręcamy w lewo. Dalej, po ok. 300 m, wchodzimy w ul. Mościckiego. Po przejściu kolejnych 300 m, w pobliżu bocznicy kolejowej, docieramy do obszaru Osiedla Walcowni Metali Kolorowych.

TRASA


● Dom wielorodzinny Walcowni Metali Kolorowych
● Willa dyrektorska Walcowni Metali Kolorowych
● Hotel robotniczy Walcowni Metali Kolorowych

 

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OBIEKTAMI


Długość przejścia/przejazdu na całej trasie wynosi 2,3 km.
Sumaryczny czas pieszego przejścia pomiędzy obiektami: 28 min.
Sumaryczny czas przejazdu rowerem pomiędzy obiektami: 10 min.

Mijamy kolejno: domy wielorodzinne (ul. Mościckiego 46 i 40), willę dyrektorską (ul. Mościckiego 38) oraz hotel robotniczy. Aktualnie obiekty te są prywatnymi budynkami mieszkalnymi. W dawnym hotelu robotniczym mieści się obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Mościckiego 26).

Pierwotnie budynek ten służył za „Dom Dyrekcji”. Trzy kondygnacje kryte były wysokim, czterospadowym dachem z dachówką ceramiczną. Pod względem architektonicznym budynek ten różnił się od domów stawianych w czasie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, w których stosowano zwykle płaskie stropodachy. Wewnątrz mieściło się łącznie dziesięć mieszkań – sześć dwupokojowych z kuchnią i łazienką oraz cztery z jednym pokojem, kuchnią i łazienką, w tym jedno zlokalizowane było na poddaszu. W czasach powojennych obiekt przekształcono w hotel zakładowy.

Osiedle Walcowni Metali Kolorowych w Pustyni zaczęto budować w czasach COP-u, jednak nie udało się go ukończyć przed wybuchem II wojny światowej. Nie zachowały się projekty osiedla. Zaraz po wojnie powstały cztery budynki mieszkalne, prawdopodobnie według zmienionych już planów. Usytuowano je wzdłuż drogi prowadzącej do zakładów. Obiekty miały charakter wielomieszkaniowy. Elementy wspólne, które je łączyły, to zaokrąglenia ścian, balkonów, a także silnie zaakcentowane wejścia do budynków.